Olja och gas - PropelleraxeloljorProdukter namn
STELLA MARIS
Produkter
28445
28450
28455
28460
28465
Viskositet
68
100
150
220
320
Fastigheter / applikationer

Helsyntetiskt smörjmedel för propelleraxlar, biologiskt nedbrytbart.
Användningsområden: propelleraxlar enligt EPA:s krav för marina smörjmedel.
Biologisk nedbrytbarhet: EU Ecolabel. EN 16807, RINA, Green Plus - EPA Vessel General Permit 2013.Drum kod: C, F, T, KA
Färdighet


Godkännande:

ABS Type Approval.
Aegir-Marine.
Gürdesan.
James Walker.
Kemel.
Lagersmit.
RM Propulsion
SKF Blohm + Voss Industries.
Versitec-Marine - Vanguard Seals.
Wärtsilä Bio-Seals.