Integritetspolicy

Rättslig information

Ansvar

Utgivaren strävar efter att informationen på denna webbplats alltid ska vara korrekt, uppdaterad och fullständig och kan därför ändra eller göra tillägg till den löpande vid behov och utan föregående meddelande. Utgivaren övertar inget ansvar för innehållet på externa webbsidor som nås via länk eller på annat sätt.

Upphovsrätt och övriga särskilda rättigheter

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsligt skyddat. En kopia av informationen får sparas på en dator för icke-kommersiellt och personligt internt bruk. Grafik, text, logotyper, bilder och dylikt från PANOLIN får endast kopieras, redigeras, återges för allmänheten, ändras eller användas på annat upphovsrättsligt relevant sätt efter föregående medgivande från PANOLIN. Obehörig användning kan leda till skadeståndsanspråk och inskränkning

Rätt till tillgång

På skriftlig begäran informerar PANOLIN dig om vilka personuppgifter (t.ex. namn, adress) som har sparats om dig.

Rätt till återkallande
Du har rätt att begära att PANOLIN inte längre använder dina personuppgifter för att ta kontakt och/eller raderar dem. Uppgifter som krävs för orderhantering eller kommersiella ändamål berörs inte av återkallande/radering.

Bestämmelser om skydd av personuppgifter

Integritetspolicy

PANOLIN tackar för att du besöker denna webbplats och för ditt intresse för våra tjänster och produkter. För oss är det mycket viktigt att dina personuppgifter är skyddade under hela affärsprocessen. PANOLIN:s mål är att du ska känna dig säker när du besöker våra webbsidor. Nedan beskrivs vilken information som samlas in under ditt besök på denna webbplats och hur den används.

Personuppgifter

Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till dig som person. Dessa är bland annat ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och ditt födelsedatum. Information som inte kan kopplas direkt till din verkliga identitet – t.ex. favoritwebbsidor eller antalet användare på en sida – räknas inte som personuppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter
Normalt sätt kan du besöka alla PANOLIN:s webbsidor utan att behöva ange några personuppgifter. När du besöker PANOLIN:s webbsidor sparar webbservern som standard och av systemsäkerhetsskäl anslutningsuppgifterna för den begärande datorn, de webbsidor som besöks, datum och varaktighet för besöket, vilken typ av webbläsare och operativsystem som används, samt den webbplats från vilken du besöker PANOLIN:s webbsidor. PANOLIN förbehåller sig rätten att analysera dessa anonymiserade uppgifter för att få information om användningsbeteendet och ta fram statistik om detta. Andra personuppgifter såsom ditt namn, din adress, ditt telefonnummer eller din e-postadress samlas inte in såvida du inte frivilligt uppger dessa uppgifter, t.ex. inom ramen för en registrering, en undersökning, en utlottning, för att begära information eller för att teckna ett avtal.

Användning och överlåtelse av personuppgifterna

PANOLIN använder de personuppgifter som du uppger uteslutande för att administrera webbsidorna tekniskt och för att möta dina önskemål och behov, d.v.s. normalt sätt för att behandla det avtal som har ingåtts med dig eller för att besvara din förfrågan.

Endast om du har givit PANOLIN ditt föregående medgivande resp. – såvida detta föreskrivs enligt lag – inte har bestridit detta använder PANOLIN dessa uppgifter även för produktrelaterade undersökningar och marknadsföringsändamål.

Dina personuppgifter överförs inte, säljs inte och vidarebefordras inte på annat sätt till tredje part såvida detta inte krävs för att fullgöra avtalet eller om du har givit ditt uttryckliga samtycke till detta. I vissa kall kan det krävas att PANOLIN vidarebefordrar din adress och dina beställningsuppgifter till leverantörer vid beställningar av produkter och tjänster. Om PANOLIN enligt lag eller domstolsbeslut är skyldigt att göra så överförs personuppgifter i den omfattning som krävs till myndigheter med rätt att få information. För andra syften vidarebefordrar PANOLIN inte personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Kontaktformulär

Om du tar kontakt med oss via formuläret på webbplatsen eller via e-post sparas de uppgifter du anger av oss i sex månader i syfte att hantera din förfrågan och för eventuella uppföljande frågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt föregående medgivande.

Onlinebutik

Vi vill upplysa om att vi i syfte att förenkla köpprocessen och för senare fullgörande av avtalet inom ramen för cookies sparar anslutningsinnehavarens IP-uppgifter samt köparens namn och adress.

Vidare sparas följande uppgifter av oss i syfte att fullgöra avtalet: [Födelsedatum, E-postadress]. De uppgifter som du har uppgivit krävs för att kunna fullgöra avtalet eller för åtgärder innan avtalet ingås. Utan dessa uppgifter kan vi inte ingå avtalet med dig. Dina uppgifter överförs inte till tredje part, med undantag för överföring av kreditkortsuppgifter till banker/betaltjänstleverantörer i syfte att genomföra köptransaktionen, till det av oss använda transportföretag/speditionsföretag för leverans av varorna samt till våra revisorer för att uppfylla våra skatterättsliga skyldigheter.

Om köpet avbryts raderas samtliga av oss sparade uppgifter. Om ett avtal ingås sparas samtliga uppgifter som rör avtalsförhållandet fram till att den skatterättsliga lagringsfristen går ut (10 år).

 

Nyhetsbrev

Via webbplatsen kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. För detta behöver vi din e-postadress, och du behöver intyga att du godkänner att ta emot nyhetsbrevet.
För att kunna ge dig riktad information samlar vi dessutom in och behandlar frivilligt angivna uppgifter om din adress och ditt telefonnummer.

Du kan när som helst avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet via vår webbplats eller genom att skicka ett meddelande till följande e-postadress: [noreply@panolin.com]. Vi raderar då omgående dina uppgifter i samband med utskicket av nyhetsbrevet.

För nyhetsbrevet använder vi Google-tjänsten reCaptcha för att fastställa om en människa eller en dator anger en viss uppgift i vårt nyhetsbrev-formulär. Google kontrollerar utifrån följande uppgifter om du är en människa eller en dator: den använda enhetens IP-adress, den webbsida hos oss som du besöker och till vilket robotfilter (captcha) är kopplat, datum och varaktighet för besöket, vilken typ av webbläsare och operativsystem du använder, ditt Google-konto om du är inloggad på Google, musrörelser på reCaptcha-fälten samt uppgifter där du måste identifiera bilder. Rättslig grund för den beskrivna behandlingen av uppgifter är art. 6 avs. 1 pkt f i allmänna dataskyddsförordningen. Vi har ett berättigat intresse av att behandla dessa uppgifter på vår webbsida, för att garantera säkerheten på vår webbplats och skydda oss mot automatiserade inmatningar (angrepp).

Användning av cookies

Cookies är textfiler som sparas på besökarens hårddisk när man besöker olika webbsidor och som används för (mellan-)lagring av uppgifter. Cookies får vara max. 4 kB stora. De innehåller information om hur länge besöket varade, vilka sidor som besöktes och vilka inmatningar som besökaren har gjort. De flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies automatiskt. Denna funktion kan när som helst inaktiveras i webbläsaren: Du kan ställa in om du vill att din webbläsare ska informera dig när cookies skickas.

PANOLIN:s webbsidor

PANOLIN använder inga egna cookies. Cookies från tredje part kan användas, se nästa avsnitt.

Cookies från tredje part

På vissa av PANOLIN:s webbsidor är innehåll och tjänster från andra leverantörer (t.ex. Facebook, YouTube, LinkedIn, XING) integrerat, vilka i sin tur kan använda cookies och aktiva komponenter. PANOLIN kan inte påverka hur dessa leverantörer behandlar personuppgifter.

Observera att den möjlighet som PANOLIN erbjuder för inställning av vilka cookies som används inte påverkar andra leverantörers cookies och aktiva komponenter.
Se respektive leverantörs webbsidor för information om användning av cookies och hantering av personuppgifter.

YouTube
Vi integrerar videor från plattformen "YouTube" tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps
Vi integrerar kartor från tjänsten "Google Maps" tillhörande Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Fonts
Vi integrerar typsnitten ("Google Fonts") från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/ , Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Facebook
Integritetspolicy för användning av Facebooks insticksprogram (gilla-knapp)
På våra sidor används insticksprogram från det sociala nätverket Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebooks insticksprogram känns igen på Facebook-logotypen eller "gilla-knappen på vår sida. En översikt över Facebooks insticksprogram finns här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ .

När du besöker våra sidor upprättas via insticksprogrammet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebooks server. Facebook får på så sätt informationen att du har besökt vår sida med din IP-adress. Om du klickar på Facebooks "gilla-knapp" när du är inloggad på ditt Facebook-konto kan du koppla innehållet på våra sidor till din Facebook-profil. Det gör att Facebook kan koppla ditt besök på våra sidor till ditt användarkonto. Vi betonar att vi som leverantör av sidorna inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs samt hur de används av Facebook. Mer information finns på Facebooks integritetspolicy på https://www.facebook.com/about/privacy/.
Om du inte vill att Facebook ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt Facebook-användarkonto bör du logga ut från Facebook innan ditt besök.

LinkedIn
Integritetspolicy för användning av ett LinkedIn-insticksprogram (gilla-knapp)

På våra sidor finns insticksprogram från det sociala nätverket LinkedIn resp. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallat "LinkedIn"). Du känner igen insticksprogrammen från LinkedIn på deras där till hörande logotyp eller på "Recommend-knappen" ("rekommendera").

Tänk på att insticksprogrammet upprättar en förbindelse mellan din webbläsare och LinkedIns server när du besöker vår webbplats. LinkedIn informeras därmed om att vår webbplats har besökts med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns "Recommend-knapp" samtidigt som du är inloggad på ditt konto hos LinkedIn kan du länka innehåll på vår webbplats till din profilsida på LinkedIn. Då har LinkedIn möjligheten att koppla ditt besök på vår webbplats till dig och till ditt användarkonto. Du bör veta att vi inte har någon kännedom om innehållet i de uppgifter som överförs och om hur de används av LinkedIn. Närmare information om insamling av uppgifterna och dina rättsliga möjligheter samt inställningsalternativ fås av LinkedIn. Dessa finns publicerade på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Om du inte vill att LinkedIn ska kunna koppla ditt besök på våra webbsidor till ditt LinkedIn-användarkonto bör du logga ut från LinkedIn innan ditt besök.

Xing

Integritetspolicy för användning av ett XING-insticksprogram (knapp)

På våra sidor integreras insticksprogram från XING, XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Tyskland. Du känner igen insticksprogrammen från XING på deras där till hörande logotyp eller knapp.

Tänk på att insticksprogrammet upprättar en förbindelse mellan din webbläsare och XING:s server när du besöker vår webbplats. Personuppgifter som rör ett besök på denna webbplats sparas inte. XING sparar inga IP-adresser. Ditt användningsbeteende utvärderas inte heller. Aktuell information rörande skydd av personuppgifter finns på https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Webbanalys

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhör Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler, som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som skapas av cookien om din användning av denna webbplats överförs i normalfallet till en server i USA tillhörande Google och sparas där i 26 månader. På denna webbplats är IP-anonymisering aktiverat. Det innebär att Google först förkortar din IP-adress i länder inom EU eller EES-området.

Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteten på webbplatsen för webbplatsoperatören samt för att leverera andra tjänster som är kopplade till internetanvändningen. Google kommer vidare att överföra denna information till tredje part såvida detta är föreskrivet enligt lag eller tredje part hanterar dessa uppgifter på uppdrag av Google. Den IP-adress som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics slås inte samman med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra att cookies installeras genom att göra motsvarande inställning i webbläsarprogrammet; vi vill dock upplysa dig om att du i ett sådant fall eventuellt inte kommer att kunna använda samtliga av webbplatsens funktioner fullt ut. Genom att använda denna webbplats godkänner du att de personuppgifter som samlas in om dig behandlas av Google på ovan angivet sätt och i ovan angivet syfte.